27e editie Zondag 15 maart 2020

Parcours

Halve marathon | Tien van Sluis | Vijf van Sluis | Centrum en Kids Run | Start en Finishgebied | Beschrijving

Net als in 2018 zal er  tussen de Damse Vaart/Stenen Beer en de Nieuwstraat  bovenop de wal gelopen worden.

Halve marathon (21 km)

Tien van Sluis (9.6km)

Vijf van Sluis (4.7km)

Centrum en Kids Run

Start en Finishgebied

Beschrijving

Zoals de naam al zegt loopt de Zwinstedenloop langs een aantal plaatsen, die in vroegere tijden een belangrijke rol speelden in de historie van de Zwinstreek. Rond 1400 kennen de Zwinsteden Sluis ,Damme en vooral Brugge de grootste bloei. Allerlei goederen worden via de zeearm ” ’t Zwin” naar de Zwinsteden vervoerd en aldaar verhandeld. Tegenwoordig is van de zeearm ” ’t Zwin” alleen nog maar het natuurreservaat tussen Knokke en Cadzand over. Een uniek natuurgebied.

De Zwinstedenloop vertrekt ook dit jaar weer op de Groote Markt vlak voor het historische Belfort. Wist U dat dit Belfort het enige in zijn soort in heel Nederland is. In de toren prijkt trots Jantje van Sluis. Hij redde op bijzondere wijze zijn stad tegen de inval van de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De toren is in de zomer te beklimmen. Na de start loopt het parcours langs het standbeeld van Johan Hendrik van Dale, bekend als schrijver van het woordenboek der Nederlandse Taal. Johan Hendrik van Dale is geboren en getogen in Sluis.

Het parcours van de halve marathon loopt direct door het centrum van Sluis. Na de Kaai gaat het langs de R.K. kerk over de Beestenmarkt weer terug naar de Groote Markt. De route loopt van dan voor het grootste deel langs het kanaal van Brugge naar Sluis ( = Damse Vaart) in de richting van het plaatsje Hoeke. Hoeke was in vroeger tijden ondermeer belangrijk als centrum van de Duitse handel met de Zwinhavens.

Voorbij Hoeke vervolgt de halve marathon zijn weg langs de Krinkeldijk. Een bijzonder mooi plekje. De Krinkeldijk maakt deel uit van het dijkensysteem uit de elfde eeuw. Bijna op het eind van de Krinkeldijk net voor Oostkerke slaan we links af. Oostkerke is een van de oudste dorpjes in dit gedeelte van de polders. De Gotische Sint Kwintenskerk zie je al van verre staan. Vanaf Oostkerke loopt het parcours terug lang de Damse vaart. Even verder liggen de Siphons, die bereiken we niet. De twee vaarten: Schipdonkkanaal en Leopoldskannaal gingen vroeger in gemetselde buizen onder de Damse Vaart door. In 1940 lieten Franse troepen de siphons springen. Na de oorlog werden aan beide zijden van de Damse Vaart de nu nog bestaande dammen aangelegd. Het prachtige , typische kanaal van Brugge naar Sluis is uniek voor de streek.

Bij Sluis wordt langs de historische Steenen Beer gelopen. In een ver verleden een verdedigingspoort van de stad. Bij de wallen bereiken we al snel de Waterpoort. Aan het eind van het eerste stuk van de wallen wordt even de nieuwe wijk Groenevelt aangedaan. Via de parallelweg langs de weg van Sluis naar Oostburg wordt door de polder het laatste stuk gelopen. Via de Zuiddijk langs de Oostpoort bereiken de deelnemers weer Sluis. De finish ligt dan weer bij het Belfort op de Groote Markt in Sluis. Een schitterende stukje geschiedenis is dan in het vizier geweest.