30e editie Internationale Aers Energy Zwinstedenloop zondag 16 maart 2025

Parcours

Halve marathon | Tien van Sluis | Vijf van Sluis | Start en Finishgebied | Beschrijving

In 2020 is het rondje Sluis voor de 21km uit het parcours gehaald. Hierbij is tevens de route naar Oostkerke veranderd en loopt eerst via Sint Anna Ter Muiden en vanuit daar door de mooie Belgische polder via Hoeke naar Oostkerke om vanaf daar de bekende route te vervolgen langs de Damse Vaart terug richting Sluis en zo verder.

Halve marathon (21,1 km)

Link om in te zoomen

Tien van Sluis (9.7km)

link om in te zoomen

Vijf van Sluis (4.0km)

Link om in te zoomen

Start en Finishgebied

Beschrijving

Zoals de naam al zegt loopt de Zwinstedenloop langs een aantal plaatsen, die in vroegere tijden een belangrijke rol speelden in de historie van de Zwinstreek. Rond 1400 kennen de Zwinsteden Sluis ,Damme en vooral Brugge de grootste bloei. Allerlei goederen worden via de zeearm ” ’t Zwin” naar de Zwinsteden vervoerd en aldaar verhandeld. Tegenwoordig is van de zeearm ” ’t Zwin” alleen nog maar het natuurreservaat tussen Knokke en Cadzand over. Een uniek natuurgebied.

De Zwinstedenloop vertrekt ook dit jaar weer op de Groote Markt vlak voor het historische Belfort. Wist U dat dit Belfort het enige in zijn soort in heel Nederland is. In de toren prijkt trots Jantje van Sluis. Hij redde op bijzondere wijze zijn stad tegen de inval van de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De toren is in de zomer te beklimmen. Na de start loopt het parcours langs het standbeeld van Johan Hendrik van Dale, bekend als schrijver van het woordenboek der Nederlandse Taal. Johan Hendrik van Dale is geboren en getogen in Sluis.

Het parcours van de halve marathon loopt langs het kanaal van Brugge Naar Sluis (=Damse Vaart). Na onder de brug van Sluis gepasseerd te zijn direct rechtsaf en via de ventweg en Roden Ossen straat in de richting van het plaatsje Hoeke. Hoeke was in vroeger tijden onder meer belangrijk als centrum van de Duitse handel met de Zwinhavens. Voorbij Hoeke richting Oostkerke. Voor Oostkerke slaan we links af . Oostkerke is een van de oudste dorpjes in dit gedeelte van de polders. De Gotische Sint Kwintenskerk zie je al van verre staan. Vanaf Oostkerke loop het parcours terug naar Hoeke langs de Krinkeldijk. een bijzonder mooi plekje. De Krinkeldijk maakt deel uit van het dijkensysteem uit de elfde eeuw en loopt vlak bij de Damse Vaart. Even verder liggen de Siphons, die bereiken we niet. De twee vaarten: Schipdonkkanaal en Leopoldskannaal gingen vroeger in gemetselde buizen onder de Damse Vaart door. In 1940 lieten Franse troepen de siphons springen. Na de oorlog werden aan beide zijden van de Damse Vaart de nu nog bestaande dammen aangelegd. Het prachtige , typische kanaal van Brugge naar Sluis is uniek voor de streek.

Bij Sluis wordt langs de historische Steenen Beer gelopen. In een ver verleden een verdedigingspoort van de stad. Bij de wallen bereiken we al snel de Waterpoort. Aan het eind van het eerste stuk van de wallen wordt even de nieuwe wijk Groenevelt aangedaan. Via de parallelweg langs de weg van Sluis naar Oostburg wordt door de polder het laatste stuk gelopen. Via de Zuiddijk langs de Oostpoort bereiken de deelnemers weer Sluis. De finish ligt dan weer bij het Belfort op de Groote Markt in Sluis. Een schitterende stukje geschiedenis is dan in het vizier geweest.