29e editie Internationale Zwinstedenloop zondag 17 maart 2024

Reglement

Deelname aan dit evenement gebeurd op een aantal voorwaarden.

Voorwaarden deelname

  • Deelnemen aan de Internationale Zwinstedenloop Sluis is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
  • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Internationale Zwinstedenloop Sluis zonder daarvoor vergoeding te claimen.
  • De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.
  • Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe (vervangende) datum worden vastgesteld.
  • Het inschrijfgeld bij voorinschrijving dient uiterlijk vrijdag 17 maart 2023 in het bezit van de Internationale Zwinstedenloop Sluis te zijn.
  • Het inschrijfgeld bij daginschrijving dient uiterlijk een half uur voor de te lopen afstand in bezit van de Internationale Zwinstedenloop Sluis te zijn.
  • De Internationale Zwinstedenloop Sluis is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke eigendommen.

Annuleringsvoorwaarden inschrijfgelden

Individueel

  • Als je ingeschreven bent en je kunt onverhoopt toch niet deelnemen, kun je schriftelijk annuleren tot uiterlijk 12 maart 2023 . Als je uiterlijk 12 maart je inschrijving schriftelijk (via email is toegestaan) intrekt, beschouwen we deze als niet gedaan en vindt er volledige restitutie plaats, wel wordt er € 2,00 administratiekosten in rekening gebracht. Als je na 12 maart annuleert vindt geen restitutie meer plaats.
  • Indien de Internationale Zwinstedenloop Sluis door overmacht op een laat tijdstip moet worden afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.

Bevestiging inschrijving, startnummer, chip etc.

Na ontvangst van je online inschrijving ontvang je een e-mail als bevestiging. Een aantal dagen voor het evenement communiceren we de inschrijvers de borstnummers en nogmaals de bevestiging van de deelname.

De inschrijvers dienen hun borstnummer op de wedstrijddag af te halen bij de sporthal MFC de Keure (NIEUWE SITUATIE ten opzichte van voorgaande jaren!).

Wedstrijd loopreglement

Artikel 1:

De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van organisatie op te volgen.

Artikel 2:

De deelnemers zijn verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn.

Artikel 3:

Deelnemers zijn verplicht de eerste startrij voor prominenten vrij te laten op aanwijzing van de wedstrijdleider en op straffe van uitsluiting van deelname.

Artikel 4:

De tijden van de deelnemers worden bepaald aan de hand van de Chip. De wedstrijdvolgorde wordt bepaald door de bruto tijden. De volgorde van binnenkomst is bepalend voor de prijsuitreiking. Dit ter beoordeling door wedstrijdleiding en jury.

Artikel 5:

De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers. Ook geldt dit voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders.

Artikel 6:

De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parcours te houden op straffe van diskwalificatie.

Artikel 7:

Het is verplicht het startnummer op de borst te dragen. Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan.

Artikel 8:

Elke deelnemer die in de uitslagen opgenomen wil worden dient te lopen met een chip in het borstnummer. Voor registratie dient men op de juiste starttijd de matten dan wel poorten bij de start te passeren

Artikel 9:

De Internationale Zwinstedenloop Sluis kan mogelijk door de televisie worden uitgezonden. Elke deelnemer gaat akkoord met het eventueel op de televisie in beeld brengen van zijn/haar portret. Deelnemers gaan voorts akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Internationale Zwinstedenloop Sluis zonder daarvoor vergoeding te claimen.

Artikel 10:

De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of in tijdstip verschoven zou moeten worden.

Laatst bijgewerkt: 17-11-2022